Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tổng hợpThứ 3, Ngày 14/03/2023, 14:35

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các tài liệu liên quan phục vụ việc lấy ý kiến Nhân dân Thành phố

 

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các tài liệu liên quan phục vụ việc lấy ý kiến Nhân dân Thành phố (Đính kèm)

 


Số lượt người xem: 13Bản in Quay lại
Xem theo ngày: