Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tổng hợpThứ 7, Ngày 11/03/2023, 10:45

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO” VÀ QUỸ “VÌ BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG – VÌ TUYẾN ĐẦU TỔ QUỐC”

 

 

Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ Nội vụ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 6 công  khai danh sách ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì Tuyến đầu Tổ quốc”.

Năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 6 nhận được 1.468.129.962 đồng ủng  hộ Quỹ “Vì người nghèo” và 1.005.224.500 đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì Tuyến đầu Tổ quốc”.

Xem chi tiết danh sách cơ quan, đơn vị cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì Tuyến đầu Tổ quốc” của Quận 6 TẠI ĐÂY  tại đây./.

 


Số lượt người xem: 3Bản in Quay lại
Xem theo ngày: