Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tổng hợpThứ 4, Ngày 18/05/2022, 15:50

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

Ngày 10 tháng 5 năm 2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 16741/SLĐTBXH-VLATLĐ triển khai thực hiện chính sách hỗ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chính Minh theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, nguyên tắc việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động yêu cầu đảm bảo hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; không hỗ trợ đối với người lao động không đề nghị được hỗ trợ.

Về nguyên tắc thực hiện, không hỗ trợ đối với người lao động không đề nghị được hỗ trợ. Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cho nhiều người sử dụng lao động thì được hỗ trợ tại nơi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ 1 lần trong 1 tháng và không quá 3 tháng.

Nhóm đối tượng thứ nhất được hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đang ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01/02/2022 đến ngày 30/6/2022; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 01/4/2022; đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ tối đa là 03 tháng với phương thức chi trả hàng tháng.

Nhóm đối tượng thứ nhất được hỗ trợ là người lao động quay trở lại thị trường lao động, người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (gọi tắt là doanh nghiệp) có đăng ký kinh doanh trên địa bàn Thành phố đang ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022 trừ trường hợp lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó; đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ tối đa là 03 tháng với phương thức chi trả hàng tháng.

          Xem chi tiết thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ, các lưu ý trong quá trình thực hiện hồ sơ TẠI ĐÂY./.

H.A


Số lượt người xem: 292Bản in Quay lại
Xem theo ngày: