Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tổng hợpThứ 4, Ngày 18/05/2022, 14:05

SỞ DU LỊCH THÔNG BÁO TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG “TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGAY TRONG NGÀY”

 

 

Hưởng ứng Kế hoạch số 1224/KH-UBND của UBND thành phố về ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 757/TB-SDL về tổ chức “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 05 thủ tục hành chính. Trang Thông tin điện tử quận 6 đăng tải để tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biết và thuận tiện liên hệ khi cần thiết, cụ thể:

1. Thủ tục Cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (có thời gian quy định 4 ngày làm việc).

    2. Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (có thời gian quy định 4 ngày làm việc).

          3. Thủ tục Thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể (có thời gian quy định 4 ngày làm việc).

          4. Thủ tục Thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản (có thời gian quy định 4 ngày làm việc).

          5. Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (có thời gian quy định 6 ngày làm việc).

Thời gian áp dụng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2022.

          Về cách thức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ: Doanh nghiệp có nhu cầu nộp hồ sơ trực tuyến tại trang http://sodulich.hochiminhcity.gov.vn hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận 1 cửa Sở Du lịch sẽ được nhận và trả kết quả trong ngày kể từ lúc tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. (Trường hợp tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo)./.

N.H

 

 


Số lượt người xem: 0Bản in Quay lại
Xem theo ngày: