Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tổng hợpThứ 7, Ngày 23/10/2021, 16:15

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤM DỨT HIỆU LỰC GIẤY NHẬN DIỆN PHƯƠNG TIỆN (CÓ MÃ QR) ĐÃ ĐƯỢC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CẤP THÔNG QUA ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI TRONG THỜI GIAN THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI THEO CHỈ THỊ SỐ 16/TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông báo: Kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2021, chấm dứt hiệu lực giấy nhận diện phương tiện (có mã QR) đã được Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cấp thông qua đơn vị đầu mối đối với xe vận tải hàng hoá lưu thông từ các tỉnh thuộc vùng Tây Nam bộ, Đông Nam bộ đi, đến, lưu thông qua thành phố Hồ Chí Minh và trên dịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đơn vị vận tải có nhu cầu vận chuyển hàng hoá từ các tỉnh đi, đến và lưu thông qua Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị thực hiện việc khai báo và đăng ký nhận Giấy nhận diện (có mã QR) tại địa chỉ: https://vantai.drvn.gov.vn theo hướng dẫn tại Công văn số 6102/TCĐBVN-KHCN, MT&HTQT ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 01 tháng 10 năm 2021 hoặc địa chỉ suckhoe.dancuquocgia.gov.vn (hoặc ứng dụng VNEID).

Xe tải chở hàng hóa hoạt động trong địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tuân thủ theo hướng dẫn tại Công văn số 10399/SGTVT-KT ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn tổ chức giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01 tháng 10 năm 2021.

Đối với các giấy nhận diện (có mã QR) được Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cấp thông qua đơn vị đầu mối cho các phương tiện vận tải để vận chuyển

công nhân, chuyên gia và tham gia thực hiện công tác phòng chống dịch có lộ trình lưu thông trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cho phép tiếp tục sử dụng cho đến khi có Thông báo mới.

Đ.T

 


Số lượt người xem: 0Bản in Quay lại
Xem theo ngày: