Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tổng hợpThứ 2, Ngày 09/11/2020, 09:50

TẠO THUẬN LỢI VAY VỐN TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG DO ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19

 

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế chịu tác động tiêu cực, nhiều hộ gia đình, người lao động lao đao, khó khăn vì sản xuất kinh doanh ngưng trệ. Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.

Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH quận 6 Trần Lê Duy cho biết: Từ đầu năm 2020 đến nay, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực, toàn diện đến đời sống xã hội. Trong bối cảnh này, Phòng giao dịch NHCSXH quận 6 đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, huy động vốn Trung ương, địa phương đáp ứng kịp thời nhu cầu giải ngân cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Đồng thời, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, tổ chức triển khai có hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Ngày 19/10/2020 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 154/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong đó, nhiều khách hàng vay vốn NHCSXH là những hộ vay vốn chương trình giảm nghèo, chương trình học sinh sinh viên, chương trình giải quyết việc làm, nhà ở xã hội và các đối tượng chính sách khác. Nhận thấy rõ nhu cầu cấp thiết của người dân, Phòng giao dịch cùng với Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận 6, Ủy ban nhân dân các phường nhanh chóng triển khai kế hoạch công tác tín dụng, công tác tài chính và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo, người lao động.

Theo báo cáo 9 tháng đầu năm 2020 của Phòng giao dịch NHCSXH quận 6, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 220.407 triệu đồng với 5.429 khách hàng còn dư nợ, hoàn thành 96,6% kế hoạch năm 2020. Trong đó, tăng trưởng dư nợ cho vay tập trung chủ lực vào chương trình cho vay Quỹ quốc gia về việc làm tăng 39.258 triệu đồng, Quỹ xóa đói giảm nghèo tăng 1.281 triệu đồng. Các chương trình cho vay khác đều có dư nợ giảm, điểu hình như chương trình: cho vay hộ nghèo giảm 1.232 triệu đồng, cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn giảm 2.213 triệu đồng, cho vay Quỹ 34 giảm 474 triệu đồng. Công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách được Ban Đại diện HĐQT quận chỉ đạo quyết liệt, các biện pháp giảm nợ quá hạn được đẩy mạnh thực hiện. Đến 30/9/2020, tổng nợ quá hạn của toàn quận là 1.083 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,49%/tổng dư nợ, vượt so với chỉ tiêu Thành phố giao là 0,52%. Phòng giao dịch NHCSXH quận đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội trong việc chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách của Nhà nước đến tận tay người nghèo và các đối tượng chính sách; công tác bình xét cho vay tại các Tổ TK&VV được tổ chức công khai, có sự giám sát, chứng kiến của Trưởng ban điều hành khu phố và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác.

Phát huy kết quả đạt được, những tháng cuối năm, NHCSXH quận 6 tiếp tục tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương nắm bắt kịp thời những khó khăn về đời sống cũng như nhu cầu vay vốn của người dân trên địa bàn. Đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn quận để khôi phục sản xuất, kinh doanh bảo đảm ổn định cuộc sống, an sinh xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững. 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ, Phòng giao dịch NHCSXH quận 6 có 14 điểm giao dịch cố định tại trụ sở Ủy ban nhân dân 14 phường và 120 tổ TK&VV trên địa bàn quận. Người dân có thể liên hệ Ủy ban nhân dân các phường để được hỗ trợ kịp thời khi có nhu cầu vay vốn.

Đ.T


Số lượt người xem: 26Bản in Quay lại
Xem theo ngày: