Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tổng hợpThứ 3, Ngày 16/04/2019, 08:40

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, TẬP HUẤN VỀ ÁP DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4 VÀ VIỆC TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6 NĂM 2019.

 

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, TẬP HUẤN VỀ ÁP DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4 VÀ VIỆC TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6 NĂM 2019.

Đính kèm Kế hoạch 163/KH-UBND ngày 9/4/2019 (tại đây)                                          

 D.A


Số lượt người xem: 28Bản in Quay lại
Xem theo ngày: