Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tổng hợpThứ 5, Ngày 28/03/2019, 07:55

ĐÀO TẠO NGHỀ, TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6 NĂM 2019

 

          Nhằm hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm cho người dân tộc thiểu số, đặc biệt người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, bộ đội xuất ngũ, người ở khu vực bị di dời giải tỏa, người đang cai nghiện và sau cai nghiện ma túy. Sử dụng hiểu quả các nguồn vốn tạo việc làm cho người lao động dân tộc thiểu số thông qua các nguồn quỹ. Tăng cường đầu tư phát triển dạy nghề, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm, giảm nghèo bền vững và có thu nhập ổn định, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận. Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành kế hoạch “Đào tạo nghề, tạo việc làm cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn quận 6 năm 2019” với các nội dung như sau:

          Định hướng hỗ trợ học nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số trên cơ sở nhu cầu thực tế về nguồn nhân lực của thị trường lao động; tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động cho người dân tộc thiểu số. Kịp thời phổ biến những thông tin về mô hình dạy nghề hiệu quả; hỗ trợ các dự án trợ giúp tìm kiếm và tạo việc làm, mô hình đào tạo nghề trên địa bàn quận; hỗ trợ học nghề ngắn hạn cho người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động chưa qua đào tạo nghề nhưng có nhu cầu học nghề; hỗ trợ phí học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng) theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng; đối với trường hợp người đã được hỗ trợ đào tạo nhưng bị mất việc làm do nguyên nhân khách quan thì Phòng Lao động – Thương binh Xã hội quận xem xét quyết định tiếp tục hỗ trợ đào tạo để chuyển đổi việc làm theo chính sách quy định tại Đề án “Đào tạo nghề, tạo việc làm cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020”, nhưng không quá 3 lần; thực hiện rà soát và lập danh sách lao động là người dân tộc thiểu số tại địa phương chưa có việc làm ổn định, có nguyện vọng được học nghề; giới thiệu người lao động tham gia các sàn giao dịch do Trung tâm Gáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận 6 phối hợp phòng việc làm của sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức; tạo điều kiện cho người lao động dân tộc thiểu số đi làm việc tại các thị trường lao động nước ngoài thông qua công tác đào tạo ngoại ngữ, thủ tục pháp lý, cho vay vốn lãi suất ưu đãi từ các nguồn quỹ của địa phương; khuyến khích, ưu tiên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn quận có đăng ký dạy nghề trình độ sơ cấp tham gia dạy nghề kèm cặp và giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số vào làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong thời gian tối thiểu là 01 năm sau khi học nghề.

ĐINH TOẢN


Số lượt người xem: 14Bản in Quay lại
Xem theo ngày: