Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tổng hợpThứ 2, Ngày 19/11/2018, 08:45

TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUA TRAO ĐỔI CÔNG VIỆC

 

Thực hiện công tác cải cách hành chính tại Quận 6 năm 2018, kể từ tháng 7 năm 2018 Phòng Nội vụ Quận 6 đã thực hiện việc trao đổi công việc và phát hành văn bản của phòng thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, đây cũng là nội dung thực hiện Chỉ thị 15 /CT-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. Qua đó, các phòng, ban, ngành và 14 phường nâng cao trách nhiệm, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Trừ những văn bản tài liệu có độ mật, các văn bản phát hành thông qua hệ thống quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành (phần mềm lỗi) hoặc hộp thư điện tử thành phố (đối với những đơn vị chưa cài đặt hệ thống quản lý văn bản).

Việc tiếp nhận văn bản đến của các cơ quan, đơn vị (có chữ ký và đóng dấu theo quy định) thông qua hệ thống quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành (phần mềm lỗi) hoặc hộp thư điện tử thành phố. Văn bản đến thuộc loại báo cáo gửi thêm file soạn thảo văn bản.

Hồ sơ thuộc lĩnh vực quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thi đua khen thưởng; văn thư - lưu trữ thực hiện tiếp nhận trực tiếp bằng văn bản giấy theo danh mục hồ sơ, văn bản đính kèm.

                                                                                                          D.A


Số lượt người xem: 29Bản in Quay lại
Xem theo ngày: