Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tổng hợpChủ Nhật, Ngày 24/06/2018, 19:10

THÔNG TIN PHẢN ẢNH ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỄ PHÁT SINH TỆ NẠN XÃ HỘI.

Nhằm chấn chỉnh, tăng cường quản lý nhà nước, lặp lại trật tự kỷ cương trong việc đấu tranh ngăn chặn, xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân và mọi người; gắn với công tác phòng ngừa xã hội, vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các loại tệ nạn còn tiềm ẩn, núp bóng hoạt động trong các cơ sở kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn xã hội.

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các Quận –Huyện tuyên truyền đến người dân đường dây nóng của thành phố 0888.247.247 và địa chỉ thư điện tử duongdaynong@tphcm.gov.vn, tiếp nhận thông tin phản ảnh, kiến nghị của công dân, các tổ chức, cá nhân về các cơ sở kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn xã hội.

                                                                                                          D.A


Số lượt người xem: 66Bản in Quay lại
Xem theo ngày: