Skip Ribbon Commands
Skip to main content
An ninh quốc phòngThứ 3, Ngày 24/11/2020, 09:25

TẬP HUẤN LUẬT DÂN QUAN TỰ VỆ VÀ LUẬT LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN

 

Sáng ngày 06/11/2020, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quận 6 tổ chức tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận do Thượng tá Hà Văn Tiến – Chính ủy trường Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh làm báo cáo viên. Tham dự lãnh đạo ban ngành quận; lãnh đạo, cán bộ Ban Chấp hành Quân sự quận và Ủy ban nhân dân 14 phường.

Tại hội nghị, báo cáo viên đã phổ biến các nội dung của Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên, gồm: Nội dung cơ bản Luật Dân quân tự vệ năm 2019; nội dung cơ bản của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ; một số điều Luật Dân quân tự vệ về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ. Nội dung cơ bản Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019; nội dung cơ bản Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên và một số điều về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thông qua tập huấn, các đại biểu nắm rõ quy định của Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đây làm cơ sở để chỉ đạo, phối hợp, triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, địa phương trên phạm vi toàn quận.

Đ.T

 


Số lượt người xem: 10Bản in Quay lại
Xem theo ngày: