Skip Ribbon Commands
Skip to main content
An ninh quốc phòngThứ 4, Ngày 24/06/2020, 13:50

QUẬN 6: SƠ KẾT 03 NĂM XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG LỰC LƯỢNG CHÍNH TRỊ NÒNG CỐT TRONG QUÂN NHÂN DỰ BỊ VÀ DÂN QUÂN TỰ VỆ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN.

 

Chiều 19/06/2020,  Đảng ủy Quân sự quận 6 đã tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm xây dựng, quản lý, sử dụng lực lượng chính trị nòng cốt trong Quân nhân dự bị và Dân quân tự vệ. Đến dự hội nghị có: ông Nguyễn Trường Thanh - UVTV, Trưởng ban dân vận Quận ủy; ông Nguyễn Văn Bình - Phó Ban tuyên giáo Quận ủy; cùng đại diện Ban Dân quân tự vệ, Phòng Tham mưu Bộ tư lệnh Thành phố; đại diện Ban CHQS 14 phường.

     Qua ba năm thực hiện, công tác xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt đã phát huy tốt vai trò trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, dư luận của quần chúng nhân dân; kịp thời phát hiện, báo cáo những vấn đề về dư luận xã hội. Đồng thời tích cực tham gia tuyên truyền, vận động người dân, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Cụ thể, Đảng ủy quân sự Quận tập trung xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt trong Quân nhân dự bị và Dân quân tự vệ trên địa bàn của Quận gồm: 275 đồng chí chia thành 81 tổ. Từ lúc hoạt động đến nay lưc lượng chính trị nồng cốt đã cung cấp được 264 tin (lực lượng chính trị nồng cốt trong lực lượng tự vệ: 76 tin; Lực lượng chính trị nồng cốt là sĩ quan dự bị trong tiểu đoàn dự bị động viên quận 72 tin; lực lượng chính trị nồng cốt là DQTT, DQCĐ của Quận và 14 phường :116 tin); tin có liên quan đến an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội là 82 tin. Trong đó có 121 tin có giá trị, 143 tin tham khảo, góp phần cùng lực lượng vũ trang quận nắm chắc tình tình, phối hợp với các lực lượng chức năng chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc xảy ra trên địa bàn.

      Để nâng cao chất lượng hiện quả hoạt động của lực lượng chính trị nòng cốt trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự quận xác định rõ tầm quan trọng của việc thường xuyên nắm bắt và phản ánh tình hình địa bàn; kịp thời ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch nhằm lôi kéo, kích động, gây rối làm mất an ninh chính trị, âm mưu diễn biến hòa bình, chia rẽ phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ các tôn giáo; tập trung bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, nghiệp vụ cung cấp thông tin…

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Trường Thanh -  UVTV, Trưởng ban dân vận Quận ủy đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng ủy Quân sự Quận. Đồng thời, đề nghị tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, triển khai các văn bản cấp trên và cụ thể hóa thành các Chương trình, Kế hoạch triển khai phù hợp với đặc điểm của quận 6; xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt đảm bảo hướng tinh gọn, từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả; chú trọng về kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nắm tin kịp thời chính xác và đề xuất hỗ trợ cho lực lượng chính trị nòng cốt trong việc thực hiện nắm bắt thông tin.

 Thu Quỳnh (Hình – Tấn Lộc)


Số lượt người xem: 41Bản in Quay lại
Xem theo ngày: