Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn hóa - Xã hộiThứ 3, Ngày 05/03/2019, 16:55

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH PHÂN CẤP ỦY QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

 

Ngày 20/10/2018 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4712/QĐ-UBND về Ủy quyền cho các Sở -ngành, Ủy ban nhân dân các quận- huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Quyết định số 7480/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 triển khai Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

Đính kèm Quyết định:

- QĐ: 4712/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố (tại đây)

- QĐ: 4713/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố (tại đây)

- QĐ: 7480/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của Ủy ban nhân dân quận (tại đây)

 


Số lượt người xem: 245Bản in Quay lại
Xem theo ngày: