Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 6, Ngày 17/03/2023, 16:30

Quận 6: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG ĐẢNG BỘ CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN NĂM 2022.

 

Vừa qua, Đảng ủy cơ quan chính quyền Quận 6 tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Đảng bộ năm 2022. Tham dự có bà Lê Thị Thanh Thảo - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền quận, chủ trì hội nghị; ông Khấu Hữu Phương – Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy; ông Nguyễn Kim Phúc – Phó Bí thư Đảng ủy; đại diện các Ban Xây dựng Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy.

Năm 2022, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ theo chủ đề năm 2022: "Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên", Triển khai kịp thời các giải pháp, chính sách phục hồi kinh tế sau dịch đảm bảo vừa phát triển kinh tế vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp"; Bên cạnh đó, tập trung công tác tiêm vắc – xin nhắc lại, đấu tranh các tin đồn thất thiệt. Công tác giải ngân thực hiện dự án, công trình được tập trung; công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Thành ủy, Chỉ thị 23-CT/TU ngày 25/7/2019, Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11/11/2019 được quan tâm chỉ đạo, ý thức người dân ngày càng được nâng cao.

Công tác chính trị - tư tưởng được chú trọng, lãnh đạo các chi bộ tích cực tham gia, hướng ứng các phong trào thi đua, hội thi do Quận ủy và các Ban thuộc Quận ủy phát động gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Đưa nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đực, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề phù hợp với tình hình của từng chi bộ.

Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý hàng năm, đảm bảo thực hiện theo đúng hướng dẫn, quy trình và chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy. Đảng bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; 02/16 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tỷ lệ 12,5%), 13/16 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (tỷ lệ 81,25%), 01/16 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ (tỷ lệ 6,25%). Tăng cường lãnh đạo công tác tạo nguồn phát triển đảng, hướng dẫn về quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên, hội viên ưu tú vào Đảng; đã đề nghị thẩm tra xác minh chính trị 12 quần chúng, 10 trường hợp tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, kết nạp 03/08 đảng viên mới (đạt 37,5%). Công tác chăm lo an sinh xã hội được đảm bảo, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần cho nhân dân, nhất là gia đình diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Đảng ủy cơ quan chính quyền Quận 6 trao khen thưởng 3 chi bộ, 26 đảng viên hòan thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; có 8 tập thể và 8 cá nhân được khen thưởng có thành tích tốt trong phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2022.

Thu Quỳnh

 

 

 


Số lượt người xem: 18Bản in Quay lại
Xem theo ngày: