Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 4, Ngày 22/02/2023, 09:55

QUẬN 6 CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN QUÝ 4, 6 THÁNG NĂM 2022 VÀ CẢ NĂM 2022

 

Ngày 10 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân Quân 6 ban hành các Quyết định số 117, 118, 119/QĐ-UBND công bố công khai dự toán ngân sách quý 4 năm 2022, 6 tháng cuối năm 2022 và năm 2022.

Xem chi tiết:

          - Quyết định số 117/QĐ-UBND công bố công khai dự toán Ngân sách Quận quý 4 năm 2022 TẠI ĐÂY.

          - Quyết định số 118/QĐ-UBND công bố công khai dự toán Ngân sách Quận 6 tháng cuối năm 2022 TẠI ĐÂY.

- Quyết định số 119/QĐ-UBND công bố công khai dự toán Ngân sách Quận năm 2022 TẠI ĐÂY.


Số lượt người xem: 24Bản in Quay lại
Xem theo ngày: