Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 7, Ngày 04/02/2023, 07:35

QUẬN 6 CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN ĐƯỢC THÀNH PHỐ BỔ SUNG NĂM 2022

 

Căn cứ Quyết định số 4640/QĐ-UBND và số 4641/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Ủy ban nhân dân Quận 6 ban hành Quyết định số 7525/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 công bố công khai dự toán ngân sách quận được Thành phố bổ sung năm 2022.

          Theo đó, dự toán ngân sách nhà nước được bổ sung năm 2022 là 6.685 triệu đồng, trong đó kinh phí quản lý hành chính là 2.140 triệu đồng, kinh phí an ninh quốc phòng là 2.545 triệu đồng.

          Xem chi tiết Quyết định số 7525/QĐ-UBND tại đây./.


Số lượt người xem: 13Bản in Quay lại
Xem theo ngày: