Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 3, Ngày 20/09/2022, 14:30

TÀI LIỆU CHO BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6

 

 

        Tài liệu phổ biến các Luật mới được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành năm 2021,2022 và các quy định pháp luật liên quan đến các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. (đính kèm)

 

         Sổ tay hướng dẫn về việc xây dựng nhà ở riêng lẻ:

 

Quy định về công nhận danh hiệu văn hóa, công tác quản lý lễ hội:

 

 


Số lượt người xem: 8Bản in Quay lại
Xem theo ngày: