Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 3, Ngày 20/09/2022, 14:00

QUẬN 6 CÔNG NHẬN 14 BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT

 

 

          Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, ngày 07 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân quận ban hành Quyết định số 2405/QĐ-UBND về việc công nhận 14 báo cáo viên pháp luật Quận 6.

          Xem Danh sách báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật TẠI ĐÂY;

        

 


Số lượt người xem: 36Bản in Quay lại
Xem theo ngày: