Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 5, Ngày 11/11/2021, 11:45

TẬP HUẤN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2021

 

Sáng 29/10/2021, Quận 6 tổ chức tập huấn kê khai tài sản, thu nhập năm 2021, triển khai thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020.

          Tại buổi tập huấn, các đại biểu được bà Nguyễn Thị Khánh – Chánh Thanh tra Quận 6 cung cấp những nội dung cơ bản trong thực hiện kê khai tài sản, thu nhập gồm: lập danh sách người người có nghĩa vụ kê khai; tổ chức kê khai tài sản, thu nhập; tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện công khai. Theo đó, người có nghĩa vụ kê khai bao gồm cán bộ, công chức; sĩ quan Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp; người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Trong đó, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp; người có nghĩa vụ kê khai thuộc sở, ngành cấp tỉnh, phòng, ban cấp huyện, người có nghĩa vụ kê khai thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã được niêm yết tại trụ sở cơ quan hoặc công khai tại cuộc họp bao gồm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị. Bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được công khai bao gồm bản kê khai lần đầu, bản kê khai phục vụ việc bổ nhiệm và bản kê khai hàng năm hoặc bản kê khai bổ sung liền trước đó. Việc công khai được thực hiện bằng hình thức công bố tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm.

Điều 20, 21 Nghị định số130/2020/NĐ-CP cũng quy định về việc xử lý đối với người kê khai tài sản, thu nhập cũng như các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập.

T.M.C (ảnh)


Số lượt người xem: 8Bản in Quay lại

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    Xem theo ngày: