Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 5, Ngày 11/11/2021, 22:45

BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID – 19 TẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Thực hiện Quyết định số 3589/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chông dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Phòng Tư pháp phối hợp với Phòng Kinh tế phối hợp biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyên Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn phòng, chông dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại. Trang Thông tin điệ tử giới thiệu để bạn đọc theo dõi. (Đính kèm)


Số lượt người xem: 24Bản in Quay lại
Xem theo ngày: