Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 6, Ngày 13/11/2020, 16:45

TỔNG KẾT 20 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN

 

Sáng 5/11/2020, Quận 6 tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn. Đến dự có ông Trần Thế Thuận – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố; ông Trần Hữu Phước – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; ông Hồ Xuân Lâm – Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố; bà Lê Thị Thanh Thảo – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; ông Nguyễn Quốc Dương – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; ông Lê Thanh Bình – UVTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận; thành viên Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH.

          Tại hội nghị, các đại biểu cùng nhau đánh giá kết quả trong 20 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH tại quận. Đồng thời giao lưu với 3 gương tiêu biểu là gương Người tốt việc tốt, Gia đình văn hóa tiêu biểu và phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Sau 20 năm thực hiện; qua bình chọn và xét tặng danh hiệu một cách công khai, minh bạch, dân chủ theo đúng quy định; hàng năm Quận tuyên dương khoảng 80 đến 95 gương “Người tốt, việc tốt”. Về xây dựng “Gia đình văn hoá”, từ chỗ có 40.207/44.540 gia đình đạt chuẩn năm 2000, đến năm 2019, toàn quận có 58.885/63.318 hộ đạt chuẩn văn hoá, đạt 93%. Trong đó, có 39.355 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hoá 3 năm liền đạt 85%. Về xây dựng “Khu phố văn hoá”, năm 2000 có 40/74 khu phố đạt chuẩn, đạt 55%; năm 2019 có 74/74 khu phố đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hoá”, đạt 100%. Về “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” đạt chuẩn văn hoá, năm 2000 có 45/71 đơn vị đạt chuẩn, đạt 63%; đến năm 2019, có 158/158 đơn vị đạt chuẩn. Về mô hình, điểm sáng văn hoá, từ 4 đơn vị đạt chuẩn vào năm 2000; đến năm 2019, có 15 đơn vị đạt chuẩn. Về xây dựng “Phường văn minh đô thị”, triển khai thực hiện từ năm 2000, năm 2005 Quận 6 có phường đầu tiên đạt chuẩn, đến nay có 11/14 phường đạt chuẩn với tỷ lệ 92%.

          Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thế Thuận - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố và bà Lê Thị Thanh Thảo – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận trân trọng ghi nhận đóng góp của các tập thể, cá nhân trong 20 năm thực hiện phong trào. Với quyết tâm cao của hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của người dân đã cụ thể hóa các tiêu chí của phong trào vào thực tiễn đời sống. Qua đó, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân, làm phong phú thêm đời sống văn hóa của cộng đồng. Những kết quả tích cực của phong trào TDĐKXDĐSVH đã góp phần kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự, giảm tỷ lệ người nghiện ma túy trên địa bàn; đặc biệt giúp Quận hoàn thành trước hạn các chỉ tiêu về giảm nghèo qua từng giai đoạn. Bên cạnh đó, ông Trần Thế Thuận và bà Lê Thị Thanh Thảo đề nghị các cấp các ngành Quận 6 tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình, các mô hình hiệu quả; tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2020 - 2025 và Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy về vận động người dân “Không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, Chỉ thị 23-CT/TU của Thành ủy về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng”, Chỉ thị 11-CT/TU của Thành ủy về “Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị” phù hợp tình hình thực tế tại địa phương.Đồng thời phát huy các giá trị văn hóa truyền thống thông qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội, cũng như tổ chức các hoạt động học tập tìm hiểu cho thế hệ trẻ tại các di tích trên địa bàn.

Dịp này, UBND quận khen thưởng 43 tập thể, 72 cá nhân thực hiện tốt phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000 – 2020.

AN


Số lượt người xem: 24Bản in Quay lại
Xem theo ngày: