Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 6, Ngày 06/11/2020, 10:15

THÔNG BÁO: TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM

 

    Ủy ban nhân dân Quận 6 thông báo chính thức kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020 triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục "Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống". Đề nghị Phòng Y tế, Bộ phận Tiếp nhận và Trả hồ sơ quận và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Thông báo này. (Công văn đính kèm)


Số lượt người xem: 32Bản in Quay lại
Xem theo ngày: