Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 3, Ngày 03/09/2019, 15:40

TUYÊN TRUYỀN LUẬT BÍ MẬT NHÀ NƯỚC; LUẬT AN NINH MẠNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2017/NĐ-CP NGÀY 09/2/2017 VỀ VIỆC PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6

 

Xác định, việc phổ biến tuyên truyền về Luật Bí mật nhà nước là một việc làm cần thiết và quan trọng, làm cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn bí mật Nhà nước, ngày 29/8/2019, Ủy ban nhân dân Quận 6 tổ chức 02 lớp tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước. Đến dự có Thượng tá Lưu Thanh Long- Phó trưởng phòng PA03, Công an thành phố - báo cáo viên; Đồng chí Thượng tá Nguyễn Đăng Hưng- Phó trưởng Công an quận 6 cùng các đồng chí lãnh đạo cán bộ thuộc các ban Đảng, phòng, ban, ngành quận 6, Mặt trận - đoàn thể, Đảng ủy - UBND 14 phường, Ban chỉ huy Công an 14 phường với hơn 300 đồng chí tham dự. (ảnh)

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến, quán triệt về Luật Bí mật nhà nước năm 2018 với nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật so với pháp luật bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2000 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác bí mật Nhà nước; Luật An ninh mạng và Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước để tùy thuộc vào chức trách nhiệm vụ lĩnh vực phân công phụ trách, các đồng chí tham dự tập huấn vận dụng vào nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện đúng các danh mục, quy định của Luật, nhằm tối ưu việc giữ gìn bí mật nhà nước là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, các cơ quan hành chính Nhà nước.

                                                                                      Nguyên Thịnh


Số lượt người xem: 22Bản in Quay lại

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    Xem theo ngày: