Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 3, Ngày 04/06/2019, 14:45

SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC, HOẠT ĐỘNG TẠI SỞ TRÊN LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

 

Ngày 23/5/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 120/QĐ-STTTT về quy trình quản lý dự án, công trình, hạng mục, hoạt động lĩnh vực thông tin truyền thông tại Sở Thông tin và Truyền thông gồm 8 quy trình.

Đính kèm: QĐ 120/QĐ-STTTT                                                              

 D.A


Số lượt người xem: 44Bản in Quay lại
Xem theo ngày: