Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 6, Ngày 24/05/2019, 09:00

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

 

Căn cứ Quyết định 04/2019/QĐ-UBND ngày 8/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Theo đó, Ủy ban nhân dân Quận 6 ban hành Quyết định số 2548/QĐ-UB ngày 21/5/2019 Quyết định ban hành Quy chế về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 6; Quy chế gồm 4 chương , 20 điều và 6 biểu mẫu Quyết định.

Đính kèm: QĐ 2548/QĐ-UBND và các biểu mẫu                                   

  D.A


Số lượt người xem: 65Bản in Quay lại
Xem theo ngày: