Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 4, Ngày 22/05/2019, 15:25

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 09/2019/QĐ-UBND NGÀY 3/4/2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Ngày 3/4/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số  09/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 8/3/2017. Trong quá trình nghiên cứu thực hiện tham mưu văn bản quy phạm pháp luật , trường hợp các Cơ quan, đơn vị có vướng mắc, khó khăn về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì có văn bản nêu rõ các nội dung để Sở Tư pháp hướng dẫn theo chức năng, nhiệm vụ.

Đính kèm: Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND                                                

                     Quyết định số  09/2019/QĐ-UBND     

D.A


Số lượt người xem: 61Bản in Quay lại
Xem theo ngày: