Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 3, Ngày 21/05/2019, 08:15

ĐẠI HỘI ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM QUẬN 6 NHIỆM KỲ 2019 - 2024 “ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - ĐỔI MỚI - PHÁT TRIỂN”

 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 6 nhiệm kỳ 2019 - 2024

ra mắt Đại hội

Trong 2 ngày 15 và 16/5/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 6 đã tổ chức Đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đến dự có đồng chí Đỗ Trung Tín - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Quận 6.

Nhiệm kỳ qua, với vai trò là nền tảng, trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, sự lãnh đạo của cấp ủy quận, sự phối hợp của các cấp, các ngành, hệ thống Mặt trận từ quận đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động tổ chức triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành 6/6 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội của Mặt trận, góp phần quan trọng vào thành quả chung của Đảng bộ Quận. Trong đó, nổi bật là trên 1.800 cuộc tuyên truyền về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh; 125 cuộc giám sát, phản biện xã hội trên nhiều lĩnh vực được Nhân dân quan tâm. Mặt trận cũng góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân thông qua việc triển khai hiệu quả mô hình “2 cùng, 4 có, 4 không” về bảo vệ môi trường. Việc đổi mới, đa dạng các hình thức vận động, chăm lo cho các đối tượng đã góp phần huy động gần 5 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, trên 30 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 6 đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 7 chỉ tiêu phấn đấu, 5 Chương trình hành động với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Văn Tân - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận nhiệm kỳ mới tiếp tục thực hiện tốt việc củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện đại đoàn kết từ cơ sở, trong từng cộng đồng dân cư đến toàn dân, trên toàn địa bàn; vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh trên địa bàn; phát huy, nâng cao chất lượng của các cuộc vận động, phong trào như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”,…; quan tâm thực hiện tốt việc phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội gắn với việc thực hiện Quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Đại hội đã hiệp thương cử 65 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận nhiệm kỳ 2019 - 2024; cử đoàn đại biểu của Quận dự Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 09 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết. Trong phiên làm việc thứ nhất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận nhiệm kỳ 2019 - 2024 cũng đã hiệp thương cử Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Quận gồm 6 vị. Đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch; ông Trần Thích - đại biểu cá nhân tiêu biểu, đồng bào dân tộc Hoa được hiệp thương cử giữ chức danh Phó Chủ tịch không chuyên trách nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dịp này, Quận có 01 tập thể, 01 cá nhân được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiều năm liền (2013 - 2018), góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố.

Lan Phương


Số lượt người xem: 25Bản in Quay lại
Xem theo ngày: