Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 4, Ngày 18/07/2018, 08:50

QUẬN 6 KIỂM TRA TIẾN ĐỘ CÔNG TÁC THU THẬP THÔNG TIN DỮ LIỆU DÂN CƯ

Ngày 05/7/2018, Ủy ban nhân dân Quận tổ chức phiên họp giao ban về tiến độ thực hiện công tác thu thập thông tin dân cư vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn Quận 6. Theo báo cáo của Ban chỉ huy Công an Quận 6, tiến độ thực hiện thu thập thông tin dân cư vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn Quận 6 từ ngày 16/5/2018 đến ngày 30/6/2018, tổng số phiếu đã thu thập là 54.140 phiếu (đạt 18,75%), chưa đạt yêu cầu so với kế hoạch đề ra. Mặc khác, kết quả đối chiếu phiếu thu thập thông tin dân cư (DCO1) của Công an 14 Phường còn thiếu sót do Người dân cung cấp thông tin chưa đầy đủ các ô trong phiếu như thông tin về ngày, tháng, năm sinh, nơi đăng ký khai sinh, tôn giáo.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Ông Lê Tấn An - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 6 đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Công an 14 phường tích cực đẩy nhanh tiến độ và chất lượng phiếu thu thập thông tin dân cư đến 18/10/2018 phải thu thập đủ 100% tổng số nhân khẩu thường trú theo danh sách quản lý.

Được biết, sau khi hoàn thành việc xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, mỗi người dân được quyền khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ thục hành chính và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp khác. Bên cạnh đó, để đảm bảo thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được cập nhật nhanh chóng, mỗi người dân cũng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin khi có sự thay đổi theo quy định.

Vân Thanh

(Nguồn: Công an Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh)

 


Số lượt người xem: 51Bản in Quay lại
Xem theo ngày: