Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 2, Ngày 26/03/2018, 10:30

QUẬN 6 TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC NGHỊ ĐỊNH VÀ TẬP HUẤN QUY TRÌNH KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA XÃ HỘI

 

           Sáng ngày 23/10/2018, tại Hội trường UBND Quận 6, Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 6 phối hợp Phòng Tư pháp Quận 6 tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Nghị định và tập huấn về quy trình kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa – xã hội cho gần 100 người là thành viên Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa – xã hội quận - phường và Phó Chủ tịch phụ trách văn xã của 14 phường.

Tại buổi tập huấn, đại biểu được nghe các báo cáo viên: ông Nguyễn Thành Loan Mười – Phó Chánh Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao và bà Phạm Trần Mỵ Trân – Phó Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn quy trình kiểm tra, lập biên bản và lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa, thê thao, thông tin và truyền thông, đồng thời phổ biến các Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vưc nói trên như: Luật Du lịch năm 2017; Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn, thể thao, du lịch và quảng cáo; Nghị định số 106/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục thể thao và các Thông tư của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân viên chuyên môn đối với các môn thể thao; Các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 159/2013/NĐ-CP quy định xử phat vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản; Nghị định số 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện và Nghị định số 49/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP và Điều 30 của Nghị định 147/2017/NĐ-CP.

Buổi tập huấn đã cung cấp thông tin liên quan đến ngành, lĩnh vực, góp phần nâng cao trách nhiệm của từng thành viên Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa – xã hội quận và phường, từ đó vận dụng đúng, phù hợp với thực tế trong công tác kiểm tra, đề xuất xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa – xã hội.

Thảo Hà

 

 


Số lượt người xem: 73Bản in Quay lại
Xem theo ngày: