Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Đảng - Đoàn thểThứ 3, Ngày 28/06/2022, 10:55

TẬP HUẤN CÁN BỘ MẶT TRẬN NĂM 2022

 

Sáng 23/6/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 6 phối hợp Trung tâm Chính trị quận 6 tổ chức khai giảng lớp tập huấn Cán bộ Mặt trận năm 2022.

Đến tham dự Lễ khai giảng có Ông Nguyễn Quốc Dương - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 6; Bà Nguyễn Thị Liên Phương – Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị quận 6; Cùng với 115 học viên là Ủy viên Ủy ban MTTQ quận 6, Ủy viên Ủy ban MTTQ 14 Phường, Trưởng – Phó Ban Thanh tra nhân dân 14 Phường, Trưởng – Phó Ban Công tác Mặt trận 74 Khu phố. (ảnh)

Phát biểu khai giảng lớp tập huấn, Ông Nguyễn Quốc Dương nhấn mạnh tầm quan trọng của lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận, đáp ứng yêu cầu về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng địa phương; hy vọng với những kiến thức được trang bị lần này sẽ là hành trang cho Cán bộ Mặt trận thực hiện tốt công tác của mình.

Trong quá trình tham gia lớp tập huấn, học viên được nghe Báo cáo viên Ông Nguyễn Văn Bình – Bí thư Đảng ủy Phường 12, Giảng viên Trung tâm Chính trị quận 6 đã báo cáo 3 chuyên đề: Chuyên đề 1: Hội nhập quốc tế; Chuyên đề 2: Triển khai thực hiện Đề án 06-ĐA/TU và Chỉ thị 13-CT/TU ngày 20/8/2021 của Thành ủy về lãnh đạo thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh”; Chuyên đề 3: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay.

Tham gia lớp tập huấn Cán bộ Mặt trận năm 2022, giúp Cán bộ Mặt trận cơ sở nắm được những kiến thức cơ bản nhất về tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; những kỹ năng nghiệp vụ của công tác Mặt trận. Trên cơ sở nắm chắc những nghiệp vụ cơ bản và công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở, biết tổ chức các hoạt động của Mặt trận hoàn thành chức trách, nhiệm vụ. /.

 

HỨA PHƯƠNG TUẤN


Số lượt người xem: 8Bản in Quay lại
Xem theo ngày: