Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4 (MỞ RỘNG) BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 6 (08/01)
  Vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 6 tổ chức hội nghị lần thứ 4 (mở rộng). Chủ trì hội nghị có ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; bà Lê Thị Hờ Rin - Bí thư Quận ủy. Trong năm 2020, dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, nhưng cả hệ thống chính trị của quận và cơ sở đã nỗ lực vượt khó, ...
KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 KHÓA X (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) (29/12)
LĐLĐ QUẬN 6: TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ TỌA ĐÀM CHUYÊN ĐỀ VỀ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019 – LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI – BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2021. (29/12)
QUẬN 6 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI , ĐÔ THỊ VĂN MINH” VÀ SƠ KẾT 05 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHỐI HỢP GIỮA BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM, PHÒNG TN&MT QUẬN VỚI CÁC TỔ CHỨC (29/12)
TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 14 KHÓA X NHIỆM KỲ 2016 – 2021. (08/12)
TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM CÁN BỘ (08/12)
TỔ ĐẠI BIỂU HĐND QUẬN 6 TIẾP XÚC CỬ TRI PHƯỜNG 1 TRƯỚC KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN HĐND QUẬN 6 KHÓA X NHIỆM KỲ 2016 – 2021 (08/12)
HÀNH TRÌNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG TẠI QUÊ HƯƠNG ANH HÙNG LIỆT SỸ VÕ THỊ SÁU (08/12)