Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
PHƯỜNG 6 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ VÀ MỘT SỐ KỸ NĂNG VỀ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ (14/10)
    Ngày 11/10/2019, tại hội trường Ủy ban nhân dân phường 6 đã diễn ra hội nghị tuyên truyền Luật Hòa giải ở cơ sở và một số kỹ năng về hòa giải ở cơ sở. Đến tham dự có bà Huỳnh Thị Ngọc Hân – Phó trưởng Phòng Tư pháp quận 6 làm báo cáo viên (ảnh); ông Phạm Văn Phố – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 6; ông Trần Quốc Đoàn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường 6. Cùng các ba...
QUẬN 6 CHÍNH THỨC BAN HÀNH ÁP DỤNG TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 (09/10)
TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 52/2019/TT-BTC NGÀY 16/8/2019 CỦA BỘ TÀI CHÍNH (09/10)
QUẬN 6 TUYÊN TRUYỀN TÀI LIỆU HỎI – ĐÁP VỀ XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ (27/09)
TUYÊN TRUYỀN LUẬT BÍ MẬT NHÀ NƯỚC; LUẬT AN NINH MẠNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2017/NĐ-CP NGÀY 09/2/2017 VỀ VIỆC PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6 (03/09)
QUẬN 6 TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG (26/08)
QUẬN 6 TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI VỚI NHÂN DÂN VỀ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 19 CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY, NGHỊ QUYẾT SỐ 07 CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY (13/06)
SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC, HOẠT ĐỘNG TẠI SỞ TRÊN LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG (04/06)