Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
HỘI NGHỊ LẦN THỨ 18 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 6 - KHÓA XI (05/04)
  Tại Quận ủy Quận 6, Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 6 - khóa XI thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 của Đảng bộ Quận được tổ chức vào ngày 03/4/2019. Đồng chí Lê Văn Tân - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận đã chủ trì Hội nghị. (ảnh) Trong quý I năm 2019, Quận 6 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cá...
QUẬN 6 TRAO HUY HIỆU ĐẢNG NHÂN KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (29/01)
QUẬN 6 TỔ CHỨC TRAO HUY HIỆU ĐẢNG CHO 43 ĐỒNG CHÍ ĐẢNG VIÊN (15/11)
LỄ CÔNG BỐ ĐĂNG KÝ ĐỢT THI ĐUA CAO ĐIỂM VỀ CÁC GIẢI PHÁP, SÁNG KIẾN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG ĐẢNG (15/11)
KẾ HOẠCH Tổ chức lễ công bố đăng ký đợt thi đua cao điểm của khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chúc chính trị-xã hội Quận về các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính trong Đảng (từ 11/2018 đến tháng 01/2019) (09/11)
QUẬN 6: KỊP THỜI, CHỦ ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT. (16/10)
QUẬN 6 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA ỦY BAN KIỂM TRA QUẬN ỦY VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG (19/06)
THU THẬP THÔNG TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ (25/05)