Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4 (MỞ RỘNG) BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 6 (08/01)
  Vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 6 tổ chức hội nghị lần thứ 4 (mở rộng). Chủ trì hội nghị có ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; bà Lê Thị Hờ Rin - Bí thư Quận ủy. Trong năm 2020, dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, nhưng cả hệ thống chính trị của quận và cơ sở đã nỗ lực vượt khó, ...
KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 KHÓA X (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) (29/12)
LĐLĐ QUẬN 6: TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ TỌA ĐÀM CHUYÊN ĐỀ VỀ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019 – LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI – BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2021. (29/12)
QUẬN 6 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI , ĐÔ THỊ VĂN MINH” VÀ SƠ KẾT 05 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHỐI HỢP GIỮA BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM, PHÒNG TN&MT QUẬN VỚI CÁC TỔ CHỨC (29/12)
TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 14 KHÓA X NHIỆM KỲ 2016 – 2021. (08/12)
TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM CÁN BỘ (08/12)
TỔ ĐẠI BIỂU HĐND QUẬN 6 TIẾP XÚC CỬ TRI PHƯỜNG 1 TRƯỚC KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN HĐND QUẬN 6 KHÓA X NHIỆM KỲ 2016 – 2021 (08/12)
HÀNH TRÌNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG TẠI QUÊ HƯƠNG ANH HÙNG LIỆT SỸ VÕ THỊ SÁU (08/12)
QUẬN 6 TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH SỮA ĐỔI, BỔ SUNG HỖ TRỢ CHO NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID – 19 (12/01)
  Ngày 30/12/2020, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành văn bản số 3790/UBND-LD9TBXH về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Công văn số 1288/UBND-LĐTBXH ngày 07/5/2020 của Ủy ban nhân dân quận 6 về việc triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn quận, cụ thể: 1. Sửa đổi, bổ sung Mục II Công văn số 1288/UBND-LĐTBX...
KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM HĐND QUẬN KHÓA X NHIỆM KỲ 2016 – 2021 (08/01)
HỘI LHPN QUẬN 6 TỔNG KẾT PHONG TRÀO HOẠT ĐỘNG HỘI NĂM 2020 (08/01)
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6 (08/01)
QUẬN 6 TỔ CHỨC HỘI CHỢ XUÂN TÂN SỬU NĂM 2021 (08/01)
LÃNH ĐẠO QUẬN THĂM VÀ CHÚC MỪNG CÁC CƠ SỞ TÔN GIÁO NHÂN MÙA GIÁNG SINH NĂM 2020 (29/12)
LÃNH ĐẠO QUẬN THĂM VÀ TẶNG QUÀ CÁC ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI TRÊN ĐỊA BÀN (29/12)
GẶP MẶT CÁN BỘ QUÂN ĐỘI NGHỈ HƯU, TRAO HUÂN CHƯƠNG CHIẾN CÔNG NHÂN KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944 -22/12/2020) VÀ 31 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22/12/1989 - 22/12/2020) (29/12)