Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 5, Ngày 15/07/2021, 22:35

QUẬN 6 PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA “MỞ RỘNG VÙNG XANH TRÊN BẢN ĐỒ COVID – 19”

 

Nhằm vận động toàn thể nhân dân, toàn hệ thống chính trị quận 6 cùng đồng lòng, chung sức, nổ lực tham gia cùng Chính quyền Quận 6, đẩy lùi dịch bệnh Covid – 19 trong vòng 15 ngày, kể từ 00 giờ 00 phút ngày 09 tháng 7 năm 2021, qua đó góp phần phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đối với công tác phòng chống dịch Covid-19 đang được triển khai rộng khắp trên địa bàn Quận 6 với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” cùng với khẩu hiệu “Phát hiện sớm - Chủ động cách ly, khoanh vùng, điều tra dịch tể - Ổn định tình hình”, ngày 09/7/02021, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành kế hoạch số 259/KH-UBND về phát động Phong trào thi đua “Mở rộng vùng xanh trên bản đồ COVID-19”, tập trung vào các nội dung:

1. Triển khai thực hiện nghiêm, quyết liệt tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng chính phủ, kéo giảm F0 (khu phố, phường, quận) trong cộng đồng.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận và sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Ban Chỉ đạo Quận về phòng chống dịch Covid-19.

3. Tăng cường tuyên truyền khách quan, trung thực, tích cực, kịp thời về công tác phòng chống dịch: tình hình dịch bệnh, các kết quả, biện pháp đã xử lý, dự báo tình hình dịch bệnh, các biện pháp ứng phó, kêu gọi, hướng dẫn người dân tự giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống.

4. Triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Nắm chắc số liệu ca bệnh, thực hiện cách ly, phong tỏa, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm….

5. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và người dân chủ động tham gia các công trình, phần việc phòng chống dịch phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện công tác, lao động, sản xuất; đảm bảo phản ứng nhanh, kịp thời, hành động đúng. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không để dịch bệnh lây lan thiếu kiểm soát.

6. Các đơn vị thi đua kéo giảm số ca phát sinh F0 trong cộng đồng hàng ngày để giảm cấp độ màu tùy theo từng địa phương, khu phố với mục tiêu xanh hóa toàn bản đồ COVID-19 của Quận 6

7. Tích cực đổi mới, cải tiến cách làm việc nhằm thích ứng với bối cảnh phòng chống dịch. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, làm việc, học tập, thực hiện thủ tục hành chính.

Thời gian thi đua từ ngày 09 tháng 7 năm 2021 đến ngày 23 tháng 7 năm 2021 dành cho đối tượng là các tập thể cơ quan, đơn vị, phường, khu phố, tổ dân phố, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và các cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động, nhân dân trên địa bàn Quận 6.

Xem chi tiết Kế hoạch 259/KH-UBND của UBND quận 6 TẠI ĐÂY./.

N.H


Số lượt người xem: 12Bản in Quay lại
Xem theo ngày: