Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Đảng - Đoàn thểThứ 3, Ngày 29/12/2020, 15:45

KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 KHÓA X (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

 

Sáng ngày 17/12/2020, Thường trực HĐND Quận 6 khóa X đã tổ chức kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp chuyên đề) để thông qua Kế hoạch dầu tư công và kết quả thực hiện thu, chi ngân sách năm 2020, phân bổ dự toán ngân sách quận năm 2021 trên địa bàn Quận. Tham dự kỳ họp có ông Ngô Thành Luông – Phó Bí thư thường trực Quận ủy; bà Lê Thị Thanh Thảo - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; bà Diệp Hồng Di – UVTV, Phó Chủ tịch HĐND quận; ông Nguyễn Quốc Dương – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; cùng đại diện lãnh đạo các ban Đảng, các phòng Ban ngành thuộc quận, Phó Chủ tịch UBND quận, Ủy viên UBND quận và các đại biểu HĐND quận 6 khóa X.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND – UBND Quận đã thông qua chương trình kỳ họp thứ mười bốn HĐND quận; Tờ trình điều chỉnh số liệu tổng quyết toán ngân sách Quận 6 năm 2019; kết quả thực hiện thu, chi ngân sách năm 2020, phân bổ dự toán ngân sách quận năm 2021, dự toán thu ngân sách nhà nước, dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2021; điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 09/7/2018 của Hội đồng nhân dân Quận 6 về Kế hoạch đầu tư công năm 2018 – 2020; về Quyết định chủ trương đầu tư công trung hạn 05 năm (2021 – 2025) từ nguồn ngân sách quận. Bên cạnh đó, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận cũng đã báo cáo thẩm tra các Tờ trình, báo cáo của Ủy ban nhân dân quận. Thảo luận tại kỳ họp, một số đại biểu Hội đồng nhân dân quận đã nêu ra các ý kiến xoay quanh kế hoạch đầu tư công trên địa bàn quận.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Diệp Hồng Di – UVTV, Phó Chủ tịch HĐND quận cho biết: Trên cơ sở xem xét toàn diện và chi tiết cụ thể nội dung Tờ trình của Ủy ban nhân dân quận và báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Xã hội, đại biểu Hội đồng nhân dân quận đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đóng góp ý kiến, sự đồng thuận cao. Kỳ họp thứ mười bốn đã thống nhất biểu quyết thông qua 06 Nghị quyết về điều chỉnh số liệu tổng quyết toán ngân sách Quận 6 năm 2019; Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước, dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách quận năm 2021; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 09/7/2018 của Hội đồng nhân dân Quận 6 về Kế hoạch đầu tư công năm 2018 – 2020; Nghị quyết về Quyết định chủ trương đầu tư công trung hạn 05 năm (2021 – 2025) từ nguồn ngân sách quận và Nghị quyết về thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư trung hạn 05 năm (2021 – 2025). Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân quận triển khai ngay các giải pháp để thực hiện, các đại biểu, Tổ đại biểu thực hiện việc giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận. Bà Diệp Hồng Di tin tưởng với sự đoàn kết, nhất trí của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, tham gia tích cực, đồng thuận, quyết tâm cao của cán bộ và nhân dân quận 6 sẽ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đinh Toản

(Hình Anh Sang)

 


Số lượt người xem: 44Bản in Quay lại
Xem theo ngày: