Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Đảng - Đoàn thểThứ 3, Ngày 29/12/2020, 14:30

QUẬN 6 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI , ĐÔ THỊ VĂN MINH” VÀ SƠ KẾT 05 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHỐI HỢP GIỮA BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM, PHÒNG TN&MT QUẬN VỚI CÁC TỔ CHỨC

 

          Sáng ngày 15/12/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận 6 tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận với các tổ chức Tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn quận 6.

            Đến tham dự Hội nghị có Ông Lê Thanh Bình – UVTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận 6; Ông Nguyễn Quốc Dương – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 6; Ông Phùng Văn Phú – QUV, Phó Trưởng Ban Dân vận quận ủy; Ông Phạm Văn Phố - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận 6.

          Hội nghị đã được nghe báo cáo tóm tắt sơ kết 05 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận với các tổ chức Tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn quận 6; các báo cáo tham luận của các đơn vị: Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 6 về Công tác tuyên truyền trong hệ thống của Hội, hội viên phụ nữ và gia đình trong tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với mô hình “05 không, 03 sạch”; Đoàn Thanh niên quận 6 về phối hợp tổ chức Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thi văn minh” với chương trình “Vươn lên từ nghị lực”; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 6 về vận động phật tử tham gia thực hiện Mô hình “2 cùng, 4 có, 4 không” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận; Ban công tác Mặt trận Khu phố 3 Phường 2 về Các biện pháp tuyên truyền, tổ chức thực hiện “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” gắn với việc triển khai thực hiện Mô hình “2 cùng 4 có 4 không” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận; Ban Công tác Mặt trận Khu phố 2 Phường 10 về Các biện pháp huy động người dân tổ chức Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với việc thực hiện phương châm đảm bảo dân sinh, thực hiện dân quyền, phát huy dân chủ gắn với việc triển khai thực hiện hiệu quả ngày hội chăm lo cho dân.

          Phát biểu tại hội nghị, Ông Lê Thanh Bình – UVTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận 6, thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy Quận 6 đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả 05 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới , đô thị văn minh” và 05 năm triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận với các tổ chức Tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn quận 6. Đồng thời, đề nghị các đơn vị Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố, Quận 6; quán triệt sâu rộng các giải pháp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới , đô thị văn minh”; MTTQ và các đoàn thể có giải pháp thực hiện phù hợp thực tế; đưa các nội dung thực hiện Cuộc vận động đúng thực chất, tránh khẩu hiệu, hình thức, đảm bảo tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đúng thực chất; Tập trung các giải pháp thực hiện đô thị văn minh, phát huy sự đoàn kết trong nhân dân để thực hiện; Phát huy vai trò đoàn kết của các tổ chức tôn giáo trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào; Tiếp tục nghiên cứu thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU; Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy cũng như các giải pháp của Thành phố, Quận 6 thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu (Kế hoạch phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận với các tổ chức Tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu).

          Phát biểu kết luận hội nghị, Ông Nguyễn Quốc Dương – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 6 đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, đồng thời đề nghị hệ thống MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phát huy vai trò nêu gương, thực hiện các giải pháp giữ vững ANTT, các giải pháp phát triển kinh tế, giảm nghèo; các giải pháp thực hiện bảo vệ môi trường trong từng đơn vị, phường, khu phố, cơ sở tôn giáo …

          Dịp này, Quận đã biểu dương khen thưởng 14 tập thể16 cá nhân đạt thành tích tốt trong 05 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020.

         

HỨA PHƯƠNG TUẤN


Số lượt người xem: 17Bản in Quay lại
Xem theo ngày: