Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 5, Ngày 17/12/2020, 16:00

HIỆU QUẢ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6

 

Vừa qua, Hội đồng nhân dân Quận 6 tổ chức Phiên giải trình về hiệu quả, tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn quận 6 giai đoạn 2016 – 2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân quận. Tham dự có bà Lê Thị Thanh Thảo - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; bà Diệp Hồng Di – UVTV, Phó Chủ tịch HĐND quận; ông Nguyễn Minh Cao – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận; ông Nguyễn Trường Thanh – UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Trưởng ban pháp chế HĐND quận cùng đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban, ngành có liên quan; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và 14 phường.

Báo cáo tại phiên giải trình, đại diện Ủy ban nhân dân quận cho biết: Theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 6 trong nhiệm kỳ 2016 – 2020, Ủy ban nhân dân quận đã chấp hành 05 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận về kế hoạch đầu tư công với tổng số 127 dự án. Trong đó, tổng số dự án được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tập trung thành phố gồm 17 dự án; tổng số dự án được đầu tư từ nguồn vốn Ủy ban nhân dân Thành phố giao cho quận quản lý gồm 77 dự án. Theo đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất danh mục là 262.002 triệu đồng và kế hoạch vốn này được HĐND Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06/7/2017. Đối với tổng số dự án được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách quận gồm 33 dự án. Có 72 dự án/127 dự án đã quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình, chiếm tỷ lệ 56,69%; có 02 dự án/127 dự án ngừng thực hiện, gồm: dự án sửa chữa cải tạo Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự Phường 12 do chuyển sang thực hiện xây mới và dự án cải tạo sửa chữa khu mổ tại Bệnh viện Quận 6 do Bệnh viện chuyển về Sở Y tế Thành phố quản lý; có 22 dự án/ 127 dự án đang thực hiện. Các dự án dự kiến chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 – 2025 là 31 dự án. Các dự án còn trong thời gian thực hiện theo chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư là 13 dự án, các dự án do thực hiện công tác bồi thường dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện là 11 dự án; có 02 dự án đang điều chỉnh do thay đổi quy định là dự án đầu tư hạ tầng Công nghệ thông tin tại trụ sở UBND quận 6 và dự án đầu tư xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn quận 6…

Qua hiệu quả và tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn quận 6 giai đoạn 2016 – 2020 cho thấy, phần lớn các dự án tại 05 Nghị quyết được Hội đồng nhân dân quận ban hành đều đã quyết toán hoặc đã hoàn thành, đang lập hồ sơ quyết toán. Nguồn vốn cho các dự án đều được đảm bảo bao gồm nguồn vốn ngân sách tập trung Thành phố, nguồn vốn UBND Thành phố giao cho quận quản lý và nguồn vốn ngân sách quận. Các dự án trọng điểm được đảm bảo thực hiện quy trình đầu tư công kịp thời.

Đ.T

(Hình anh Sang)


Số lượt người xem: 40Bản in Quay lại
Xem theo ngày: