Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 5, Ngày 30/07/2020, 16:15

QUẬN 6 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘ TỊCH VÀ CÔNG TÁC CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN.

 

 

( Ảnh 1) ông Bùi Trọng Suốt – Trưởng Phòng tư pháp, báo cáo viên pháp luật Quận 6 triển khai nội dung tập huấn

          Sáng 24/07/2020, Phòng Tư pháp Quận 6 đã tổ chức Hội nghị tập huấn Nghiệp vụ công tác hộ tịch và công tác chứng thực trên địa bàn. Tham dự có ông Bùi Trọng Suốt – Trưởng Phòng Tư pháp, báo cáo viên pháp luật Quận 6 ( Ảnh 1) cùng đại diện lãnh đạo, công chức Tư pháp – hộ tịch 14 phường trên địa bàn.

           Theo đó, hội nghị đã thông qua kết quả hoạt động công tác ngành Tư pháp của UBND 14 phường quý 2 năm 2020; tiếp tục thảo luận và thống nhất phương hướng, nội dung công tác của ngành Tư pháp trong quý 3. Đồng thời, công chức Tư pháp – Hộ tịch 14 phường được lắng nghe và hướng dẫn, phổ biến cụ thể về Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính Phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch; Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch; Thông tư số 04/2020/TT-BTP Ngày 28/05/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thị hành một số điều của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP Ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; Thông tư số 01/2020/TT-BTP Ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Thu Quỳnh


Số lượt người xem: 15Bản in Quay lại
Xem theo ngày: