Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021Thứ 2, Ngày 16/05/2016, 07:55

QUẬN 6 CHỈ ĐẠO PHỐI HỢP TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN, ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ PHỤC VỤ BẦU CỬ

 

     Nhằm triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, kế hoạch của Trung ương,Thanh tra Chính phủ và ủy ban nhân dân Thành phố về đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, qua đó nắm chắc tình hình, chủ động, tích cực, xử lý có hiệu quả tình hình công dân tập trung khiếu nại, tố cáo đông người tại trụ sở cơ quan Nhà nước của quận; thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan Thành phố để giải quyết, xử lý kịp thời các tình huống người dân Quận 6 tập trung khiếu nại, tố cáo đông người tại trụ sở cơ quan Nhà nước của thành phố, trụ sở cơ quanTrung ương, cơ quan ngoại giao đóng trên địa bàn thành phố và Thủ đô Hà Nội, Ủy ban nhân dân Quận 6 ban hành và triển khai kế hoạch số 143/KH–UBND – TTr ngày 06/5/2016 về phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

     Theo đó, Ủy ban Quận 6 yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Tổ Công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người theo Quyết định 1503/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBDN Quận 6 và Tổ Công tác tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch. Giao Công an Quận 6 xây dựng kế hoạch, lên phương án cụ thể, phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân thành phố  và các cơ quan có liên quan để kịp thời xử lý các tình huống khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội, đảm bảo hoạt động bình thường của các cơ quan Nhà nước. Giao Thanh tra Quận 6 theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị và UBND 14 phường tổ chức thực hiện kế hoạch nêu trên; chịu trách nhiệm làm đầu mối để tham mưu tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sau khi kết thúc bầu cử đến Thường trực Quậnủy và UBND Quận 6.

 

HÀ NGÂN


Số lượt người xem: 840Bản in Quay lại
Xem theo ngày: