Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Đảng - Đoàn thểThứ 3, Ngày 07/07/2015, 08:10

PHƯỜNG 9 ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

 

 
Bà Phan Thị Bích Hường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường
tặng giấy khen cho các tập thể thực tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM

 

 

 

     Với phương châm “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”, Đảng ủy phường   9 đã tập trung thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị; tạo nên phong trào tự tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng, ý chí và hành động, đồng lòng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong hệ thống chính trị phường.

 

     Đảng ủy phường đã đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình, thực hành dân chủ, đoàn kết trong đơn vị, tăng cường quản lý kiểm tra đảng viên. Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí xem đây là cách làm tự giác; không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí trong sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm tại đơn vị. Công tác phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh; cải cách thủ tục hành chính, sửa đổi lối làm việc được triển khai thực hiện nghiêm túc nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả phục vụ nhân dân. Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã xây dựng kế hoạch đề ra giải pháp, lộ trình khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, tồn tại gồm 10 nhiệm vụ, công việc cần làm ngay. Đến nay, đã khắc phục được một số tồn tại: tập trung chỉ đạo UBND phường tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác quản lý đất đai; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; tập trung các giải pháp đồng bộ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thu thuế; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; thực hiện phương án quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2015-2020 đúng theo hướng dẫn quy định; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị; xây dựng nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với vấn đề bảo vệ môi trường; trọng tâm là thu gom xử lý rác thải, nước thải; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra công vụ của nhà nước.

 

     Song song đó, Đảng ủy phường đã thực hiện các mô hình gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển, kính tế - xã hội, quốc phòng an ninh, an sinh xã hội tại địa phương như mô hình “24 giờ” đã nâng cao hiệu quả, thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho dân; công trình “Mang lại lợi ích thiết thực cho dân là trọng dân” nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân, gần nhân dân và giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân, luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; mô hình “Biết lắng nghe khi người dân nói” thể hiện quyền làm chủ của dân, thể hiện sự cầu thị trong tiếp thu ý kiến của nhân dân đóng góp đối với Đảng, chính quyền trong công tác điều hành trên các lĩnh vực xây dựng, môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh quốc phòng và giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân; mô hình “Đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, thi đua giỏi, về đích sớm” đã góp phần tích cực xây dựng Đảng bộ phường trong sạch vững mạnh, xây dựng niềm tin vững chắc của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, và sự điều hành, quản lý của chính quyền địa phương.

 

     Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ phường đến khu phố đã tích cực thực hiện, góp phần quan trọng trong hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; từng bước đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên; xây dựng tác phong làm việc sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe, kịp thời giải quyết những búc xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng cũng như sự đồng thuận trong xã hội.

 

Đỗ Uyên


Số lượt người xem: 77Bản in Quay lại
Xem theo ngày: