Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tổng hợpThứ 2, Ngày 15/06/2015, 10:45

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CÔNG ƯỚC QUYỀN TRẺ EM

 

     Công ước về Quyền trẻ em được Đại hội đồng Liên hiệp quốc thông qua ngày 20/11/1989, các nước ký vào ngày 26/1/1990 và có hiệu lực từ ngày 02/9/1990. Đây là Công ước quốc tế đầu tiên ấn định về mặt pháp lý các quyền của trẻ em theo tinh thần tiến bộ, nhân đạo. Tuần Tin Quận 6 giới thiệu một số nội dung trọng tâm của Công ước.

 

     - Theo Công ước, trẻ em được xác định là người dưới 18 tuổi, trừ khi luật pháp quốc gia công nhận tuổi thành niên sớm hơn (Điều 1).

 

     - Việt Nam là nước đầu tiên ở Châu Á và là nước thứ 2 trên thế giới phê chuẩn Công ước quốc tế về Quyền trẻ em. Việt Nam ký ngày 26/1/1990 và phê chuẩn ngày 20/2/1990 (theo Nghị quyết số 241/NQ-HĐNN của Hội đồng Nhà nước ngày 20/2/1990).

 

     - Công ước gồm 54 Điều được chia làm 3 phần :

 

+ Phần 1 (từ Điều 1 đến Điều 4) với các nội dung : Định nghĩa trẻ em; Các nguyên tắc chung; Các quyền cơ bản.

 

+ Phần 2 (từ Điều 42 đến Điều 45) với các nội dung : Nhiệm vụ truyền thông; Hệ thống giám sát, chỉ đạo.

 

     - Phần 3 (từ Điều 46 đến Điều 54) về Các vấn đề pháp lý.

 

     - Nội dung Công ước đề cập đến 04 nhóm quyền của trẻ em, bao gồm:

 

+ Nhóm quyền được sống còn : Quyền được sống; Quyền có họ tên, quốc tịch; Quyền được biết cha mẹ và được cha mẹ chăm sóc; Quyền được bảo đảm đến mức tối đa có thể được để sống còn và phát triển.

 

+ Nhóm quyền được phát triển : Quyền được chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh; Quyền được học hành, giáo dục, phát triển tài năng; Quyền được vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật phù hợp với lứa tuổi; Quyền được tự do tín ngưỡng, tôn giáo; Quyền được thu nhận nhiều nguồn thông tin, tư liệu có lợi về xã hội, văn hóa cho trẻ em; Quyền được có mức sống đủ

 

+ Nhóm quyền được bảo vệ : Quyền được giữ gìn bản sắc dân tộc; Quyền không bị buộc cách ly cha mẹ trái với ý kiến của cha mẹ, trừ trường hợp vì lợi ích tốt nhất của trẻ; Quyền không chịu sự can thiệp tùy tiện hay bất hợp pháp vào việc riêng tư; Quyền được hưởng an toàn xã hội gồm bảo trợ xã hội và các biện pháp cần thiết khác; Quyền được bảo vệ chống lại mọi hình thức lạm dụng, bóc lột về tình dục, về kinh tế, bị bắt cóc, mua bán, phải lao động có hại cho sự phát triển của trẻ; Quyền được bảo vệ chống lại việc sử sụng ma túy hay bị lôi kéo vào việc  sản xuất, buôn bán ma túy; Quyền được bảo vệ khỏi sự tra tấn, đối xử, trừng phạt độc ác, bị tước quyền tự do bất hợp pháp; Quyền được bảo vệ không phải tham gia chiến sự khi chưa đủ 15 tuổi.

 

+ Nhóm quyền được tham gia : Quyền được hình thành quan điểm riêng và tự do phát triển những quan điểm đó về các vấn đề có tác động đến trẻ em; Quyền tự do bày tỏ ý kiến (không trái với pháp luật); Quyền tự do kết giao, hội họp tụ tập một cách hòa bình.

 

     - Bốn nguyên tắc xuyên suốt toàn Công ước là :

 

+ Không phân biệt đối xử trong việc đảm bảo thực hiện quyền trẻ em.

 

+ Dành cho trẻ em những lợi ích tốt đẹp nhất.

 

+ Trẻ em có quyền được xác lập và thể hiện ý kiến riêng của mình.

 

+ Những điều khoản trong luật pháp quốc gia hoặc quốc tế có lợi hơn đối với trẻ em so với những điều khoản trong Công ước sẽ được sử dụng.

 

     - Công ước quy định các quốc gia thành viên có nghĩa vụ thực hiện 5 nội dung sau :

 

+ Rà soát lại các văn bản luật đã có, ban hành văn bản luật pháp mới sao cho phù hợp với tinh thần và nội dung của Công ước.

 

+ Đưa vấn đề quyền trẻ em vào trong chương trình giảng dạy của các cấp học một cách phù hợp nhất.

 

+ Các cơ quan thông tin đại chúng tập trung phản ánh, tố cáo những trường hợp vi phạm quyền trẻ em, đồng thời đề cao những tấm gương tốt trong việc bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em cả trong nước và quốc tế.

 

+ Các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ vận dụng Công ước vào chương trình hành động của cơ quan đơn vị.

 

+ Có cơ quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, trực tiếp giám sát việc thực hiện quyền trẻ em ở các cấp.

                                                                                                       

T.N


Số lượt người xem: 159Bản in Quay lại
Xem theo ngày: