Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Đảng - Đoàn thểThứ 2, Ngày 08/02/2010, 17:25

Phó Chủ tịch UBND quận Lê Thị Vuôn trao giấy khen cho các cá nhân
đạt danh hiệu Điển hình tiên tiến 5 năm của Văn phòng UBND quận.

Chiều 28/1/2010, Văn phòng UBND quận đã tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến 5 năm ( 2005 - 2009). Đến dự có bà Lê Thị Vuôn – Phó Chủ tịch UBND quận, đại diện Văn phòng Quận ủy, các phòng, ban chuyên môn, cán bộ, công nhân viên UBND quận và 18 cá nhân được tuyên dương.
 

Nhìn chung việc triển khai thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06/2009/CT-UBND ngày 6/5/2009 của UBND thành phố về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến tại Văn phòng UBND quận đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Trong thời gian qua, Văn phòng UBND quận đã tập trung triển khai thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thường trực UBND quận trong toàn thể cán bộ, công chức tại đơn vị, phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi gắn với nhiệm vụ, chuyên môn của cán bộ, công chức, đẩy mạnh các hoạt động phong trào của công đoàn và chi đoàn, thường xuyên đổi mới công tác thi đua, kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt để động viên, phát động phong trào.
 

Tại hội nghị, đại biểu đã cùng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với 2 cá nhân điển hình tiên tiến thuộc Tổ văn thư lưu trữ và Tổ nghiên cứu tổng hợp.

 

VĂN PHÒNG UBND QUẬN TUYÊN DƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 5 NĂM (2005 – 2009)

 
 
 

Số lượt người xem: 319Bản in Quay lại
Xem theo ngày: