Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnChủ Nhật, Ngày 22/01/2023, 10:55

UBND QUẬN 6 CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QPPL HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2022

 

 

Ngày 03 tháng 01 năm 2023, trên cơ sở Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân Quận, Ủy ban nhân dân Quận 6 ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận hết hiệu lực toàn bộ năm 2022.

Theo đó, có 03 văn bản Quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, bao gồm:

+ Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2009 về công bố văn bản còn hiệu lực. Ngày hết hiệu lực: ngày 14 tháng 10 năm 2022.

+ Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2011 về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Quận 6. Ngày hết hiệu lực: ngày 14 tháng 10 năm 2022.

+ Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2015 về ban hành Quy chế quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận 6. Ngày hết hiệu lực: ngày 14 tháng 10 năm 2022.

Xem chi tiết Quyết định số 01/QĐ-UBND, Quyết định số 02/QĐ-UBND tại file đính kèm./.

BBT

 


Số lượt người xem: 22Bản in Quay lại
Xem theo ngày: