Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 4, Ngày 18/01/2023, 15:25

NĂM 2022 CHI CỤC THUẾ QUẬN 6 QUAY LẠI MẠCH THU NGÂN SÁCH ĐẠT HƠN 1.000 TỶ ĐỒNG

 

Với những khó khăn, thách thức trong năm 2022, Chi cục Thuế Quận 6 đã phối hợp cùng các ban ngành địa phương, nỗ lực trong việc thực hiện khai thác nguồn thu để hoàn thành cao nhất nhiệm vụ ngân sách Nhà nước theo lộ trình đề ra. 

Một trong những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thu thuế của Quận 6 là nuôi dưỡng nguồn thu, hỗ trợ người nộp thuế. Trong đó, triển khai nhanh chóng, chính xác, kịp thời và tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, người dân kê khai hưởng các chính sách hỗ trợ về thuế, phí với thủ tục đơn giản. Tổng số thuế, phí thực hiện miễn giảm trong năm 2022 trên 42 tỷ đồng. Đặc biệt, Chi cục thuế đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý thuế. Trong năm, CCT Quận 6 đã vận động, hướng dẫn, chuyển đổi hóa đơn điện tử cho 3.665/3.847 chỉ tiêu người nộp thuế, đạt 95,26%; trong đó, thực hiện chuyển đổi cho 156/156 chỉ tiêu là hộ kinh doanh, đạt 100%.

Trước sự biến đổi liên tục của dòng chảy kinh tế - xã hội, Chi cục Thuế Quận 6 luôn chủ động, tập trung quản lý chặt chẽ đối tượng nộp thuế, khai thác nguồn thu. Tính đến 14/12/2022, Quận 6 có 586 doanh nghiệp thành lập mới, 62 doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh; 300 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. Như vậy, toàn địa bàn có 4.241 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, CCT Quận 6 theo dõi, quản lý chặt chẽ tình hình kê khai, nộp thuế của các doanh nghiệp để phát hiện kịp thời các trường hợp sai phạm, gian lận thuế, hóa đơn; đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách Nhà nước, nhất là các doanh nghiệp trọng điểm. Đến nay, CCT Quận 6 đã tiếp nhận 96,66%  tờ khai thuế điện tử, trong đó, có 97,94 % tờ khai nộp đúng hạn. Đối với những trường hợp không nộp tờ khai, đơn vị thực hiện các bước xử lý theo quy định. Trong năm, CCT Quận 6 đã gửi là 1.116 thông báo yêu cầu nộp tờ khai, đề nghị xác minh tình trạng hoạt động đối với các doanh nghiệp chưa nộp tờ khai sau 2 lần gửi thông báo; đồng thời ban hành 552 quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế.

          Đi đôi với các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, đơn vị tập trung công tác kiểm tra. Với nhiều nỗ lực, năm 2022, đơn vị đã thực hiện kiểm tra 182 lượt hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, đạt 110,3% chỉ tiêu; kiểm tra 311 hồ sơ tại trụ sở người nộp thuế với số thuế truy thu và phạt qui đổi là 47,6 tỷ đồng tỷ đồng, đạt 102,98% chỉ tiêu năm được giao về số hồ và 95,3% về số thuế truy thu.

Bên cạnh đó, Chi cục Thuế tập trung rà soát 100% các khoản nợ thuế và thường xuyên đối chiếu nợ nhằm xác định đúng số nợ và phân loại đúng theo tính chất nợ, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn trong việc thu hồi nợ đọng thuế. Qua đó, đã xử lý, thu hồi được 331,1 tỷ đồng, thu nợ phát sinh trong năm 2022 là 235,8 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2021, số tiền thu hồi từ nợ thuế tăng 42,5 tỷ đồng, tương ứng tăng 14,8%.

        Có thể nói, dù còn nhiều khó khăn nhưng trong năm 2022, Chi cục Thuế đã phát huy sức mạnh nội sinh của tất cả công chức, người lao động tại đơn vị thực hiện hiệu quả hai nhiệm vụ kép là hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế và tập trung các biện pháp quản lý thu, chống thất thu. Đặc biệt, Chi cục Thuế còn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Quận ủy, UBND Quận 6, sự phối hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn, hiệu quả của các cơ quan chức năng trên địa bàn quận giúp đơn vị thực hiện thu ngân sách Nhà nước năm 2022. Trong đó, 14 phường đã chủ động, trách nhiệm trong công tác phối hợp thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp với tổng số thu là 12,412 tỷ đồng, đạt 221% dự toán, thu tăng 5, 056 tỷ đồng, tương ứng tăng 69% so với năm 2021.

        Nhờ đó, Chi cục Thuế Quận 6 đạt tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 là 1.098,918 tỷ đồng, đạt 125,73% dự toán năm, thu tăng 226,540 tỷ đồng, tương ứng tăng 25,97% so với năm 2021. Trong đó, thu từ khu vực kinh tế là 414,802 tỷ đồng, đạt 96,47% dự toán, thu tăng 51,846 tỷ đồng, tương ứng tăng 14,28% so với cùng kỳ. Như vậy, sau 1 năm ảnh hưởng bởi đại dịch, năm 2022, Chi cục Thuế Quận 6 quay lại mạch thu ngân sách đạt hơn 1.000 tỷ đồng. 

An Nhiên


Số lượt người xem: 6Bản in Quay lại
Xem theo ngày: