Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 4, Ngày 07/12/2022, 14:45

QUẬN 6 TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIÁ DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

 

Với mục tiêu đề ra để đảm bảo thu đủ bù chi cho công tác thu gom tại nguồn, vận chuyển và xử lý theo cơ cấu giá theo lộ trình tăng giá dịch vụ hàng năm phù hợp với khối lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) phát sinh và thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn quản lý; Không vượt quá giá tối đa do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành; Đảm bảo thu đúng và đủ tất cả các đối tượng phát thải CTRSH; Đảm bảo công bằng, hợp lý cho các đối tượng, ngày 02 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân Quận 6 ban hành Kế hoạch số 603/KH-UBND tổ chức thực hiện giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 6 năm 2022.

Mức giá dịch vụ được ban hành theo Quyết định số 2484/2022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận 6 áp dụng cho tần suất thu gom bình quân 01 lần/ngày. Đối tượng triển khai gồm có 02 nhóm với mức giá thu gom, vận chuyển khác nhau, cụ thể:

Nhóm thứ nhất, nhóm đối tượng trả giá dịch vụ theo nguyên tắc có sự bù đắp thông qua ngân sách địa phương gồm cá nhân, hộ gia đình; các Cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có phát sinh chất thải từ hoạt động sinh hoạt, văn phòng với tổng khối lượng dưới 300 kg/ngày lựa chọn hình thức quản lý chất thải rắn sinh hoạt như hộ gia đình, cá nhân. Mức giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển thải rắn sinh hoạt được quy định thực hiện như sau:

Nội dung

Đơn vị tính

Năm 2022

1. Giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom tại nguồn

 

 

a) Thu gom thủ công

Đồng/kg

364

b) Thu gom cơ giới

Đồng/kg

166

2. Giá cụ thể đối với dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

Đồng/kg

72,6

Nhóm thứ hai, nhóm đối tượng trả giá dịch vụ theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý, gồm các Cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có phát sinh chất thải từ hoạt động sinh hoạt, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này. Mức giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt được quy định thực hiện như sau:

Nội dung

Đơn vị tính

Năm 2022 trở đi

1. Giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom tại nguồn

 

 

a) Thu gom thủ công

Đồng/kg

364

b) Thu gom cơ giới

Đồng/kg

166

2. Giá cụ thể đối với dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

Đồng/kg

181,5

3. Giá cụ thể đối với dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng ngân sách nhà nước.

Đồng/kg

475

Mức giá này chưa bao gồm chi phí dịch vụ thu gom tại nguồn chất thải rắn cồng kềnh. Khi phát sinh chất thải rắn cồng kềnh, cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải có thể tự vận chuyển hoặc tự thỏa thuận mức giá dịch vụ thu gom chất thải rắn cồng kềnh với chủ thu gom tại nguồn để yêu cầu dịch vụ thu gom chất thải rắn cồng kềnh đến nơi tiếp nhận (điểm hẹn, trạm trung chuyển CTRSH hoặc điểm tiếp nhận chất thải rắn cồng kềnh do Ủy ban nhân dân quận quy định).

Xem chi tiết về cách xác định khối lượng, hợp đồng cung ứng dịch vụ, hình thức thu giá dịch vụ TẠI ĐÂY./.

N.H


Số lượt người xem: 9Bản in Quay lại
Xem theo ngày: