Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 4, Ngày 24/08/2022, 14:35

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUÓC KHÁNH NĂM 2022

 

Ngày 12 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân Quận 6 ban hành Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghĩ Lễ Quốc Khánh năm 2022, cụ thể:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ lễ Quốc Khánh từ ngày 01 tháng 9 năm 2022 đến ngày 02 tháng 9 năm 2022.

2. Căn cứ điều kiện thực tế, người sử dụng lao động bố trí cho người lao động không thuộc đối tượng tại mục 1 nói trên nghỉ lễ Quốc khánh vào ngày 02 tháng 9 năm 2022 và lựa chọn 01 ngày liền trước hoặc sau ngày 02 tháng 9.

3. Các cơ quan, đơn vị bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân và công tác phòng, chống dịch bệnh.

4. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào điều kiện thực tế, chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trị lịch nghỉ phù hợp, đúng quy định pháp luật.

5. Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ dân trên địa bàn quận treo cờ Tổ quốc từ ngày 01 tháng 9 năm 2022 đến ngày 02 tháng 9 năm 2022.

6. Giao Thủ trưởng Phòng, Ban, Ngành quận và Chủ tịch y ban nhân dân 14 phường thực hiện:

Vận động, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư, các đơn vị thuộc quyền quản lý; bố trí trực vào ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng.

Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, đơn vị thuộc quyền quản lý theo quy định.

7. Đề nghị Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 6 chủ trì, phối hợp với y ban nhân dân 14 phường thực hiện tốt vận động Nhân dân và các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện giữ gìn vệ sinh tại khu dân cư, chợ, trường học, công sở, xí nghiệp và các tuyến đường; làm đẹp các khu vực công sở, mặt tiền nhà phố; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị./.

N.H


Số lượt người xem: 23Bản in Quay lại
Xem theo ngày: