Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 3, Ngày 28/06/2022, 10:55

QUẬN 6 CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐƯỢC THÀNH PHỐ BÔ SUNG NĂM 2022

 

Ngày 17 tháng 6 năm 2022, Ủy ban  nhân dân quận 6 ban hành Quyết định số 4213/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách quận được Thành phố bổ sung năm 2022. Theo đó, dự toán chi ngân sách quận thuộc lĩnh vực chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình là 1.912,50 triệu đồng./.

Xem chi tiết Quyết định số 4213/QĐ-UBND tại đây./.


Số lượt người xem: 11Bản in Quay lại
Xem theo ngày: