Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Đảng - Đoàn thểThứ 4, Ngày 18/01/2023, 15:55

TỔNG KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TIÊU CỰC VÀ VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH SỐ 1374-QĐ/TU NĂM 2022

 

Chiều 6/1/2023, Quận ủy Quận 6 tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và việc thực hiện quy định số 1374-QĐ/TU năm 2022. Đến dự có ông  Đào Anh Tuấn - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP; ông Ma Xuân Việt - Bí thư Quận ủy, chủ trì hội nghị; ông Lê Thanh Bình – UVTV, Phó Chủ tịch UBND Quận; bà Phạm Hồng Minh - UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.

Năm 2022, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong toàn đảng bộ quận. Ủy ban Kiểm tra Quận và cơ sở đã chủ động rà soát, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực sát với chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, phù hợp yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế tại địa phương; công tác tuyên truyền, quán triệt về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong toàn Đảng bộ quận được tăng cường; quận đã chủ động theo dõi, kịp thời phát hiện đảng viên vi phạm, khuyết điểm để nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý trách nhiệm theo quy định; tổ chức thực hiện tốt Quy định 1374 của Thành ủy, Quy định 590 của Ban Thường vụ Quận ủy, xử lý tốt các thông tin phản ánh và củng cố, tăng cường niềm tin trong nhân dân; Ban Thường vụ Quận ủy quan tâm, kiện toàn nhân sự Ủy ban kiểm tra cơ sở đảm bảo về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Kết quả, trong năm Quận 6 đã đạt và vượt chỉ tiêu thi đua, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, được nâng lên; nổi bật năm 2022 Quận 6 được Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đánh giá xếp loại xuất sắc, dẫn đầu cụm thi đua số 2 của Thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã lắng nghe 5 ý kiến phát biểu về các vấn đề: Giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng tại đơn vị; giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; kinh nghiệm trong việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; cách làm trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đào Anh Tuấn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp của quận tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát; cần bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với tình hình thực tiễn; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện những sai phạm để chấn chỉnh; xử lý nghiêm minh đối với những vi phạm tham nhũng, tiêu cực; quan tâm công tác xây dựng ngành, củng cố kiện toàn bộ máy nhân sự Ủy ban Kiểm tra cơ sở và tăng cường công tác giám sát thường xuyên, chuyên đề.

Ông Ma Xuân Việt, Bí thư Quận ủy đề nghị cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cơ sở cần phát huy tinh thần “Tự soi, tự sửa”, “Giám nghĩ, giám làm, giám chịu trách nhiệm” vì lợi ích chung. Bên cạnh đó, cần theo dõi việc thực hiện khắc phục các kết luận sau kiểm tra, giám sát; tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, không để vi phạm của cá nhân thành vi phạm tổ chức; cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, mong các cấp ủy đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp kịp thời phát hiện những nhân tố mới, cách làm hay để nhân rộng; phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc, bất cập đề xuất cấp có thầm quyền để giải quyết kịp thời.

Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 6 đã khen thưởng 11 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và việc thực hiện quy định số 1374-QĐ/TU năm 2022.

Đinh Toản


Số lượt người xem: 18Bản in Quay lại
Xem theo ngày: