Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 3, Ngày 24/05/2022, 16:00

QUẬN 6: TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN GIÁM SÁT BAN PHÁP CHẾ, HĐND TP.HCM

 

       

         Vừa qua, Quận 6 tiếp và làm việc với đoàn giám sát ban Pháp chế, HĐND TP.HCM do ông Nguyễn Văn Đạt, Phó trưởng ban Pháp chế, HĐND TP.HCM làm trưởng đoàn. Tiếp đoàn có Chủ tịch UBND Quận 6 Lê Thị Thanh Thảo.

          Quận 6 tăng cường thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị; đồng thời đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật trong nhân dân. Năm 2020 và năm 2021, Quận 6 ban hành hơn 66 kế hoạch, Quyết định chỉ đạo, điều hành chung về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Hai năm qua, Quận 6 tổ chức 378 lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với 29.910 lượt người tham dự, phát hành hơn 66.896 tài liệu; tổ chức 37 hội thi tìm hiểu pháp luật thu hút 4.743 người tham dự; xây dựng 150 “Tủ sách pháp luật” với 20.580 bản sách; tổ chức các chương trình sân khấu hóa phổ biến pháp luật, các phiên tòa giả định tại khu dân cư cũng như trong trường học.

Trong đó, chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù. Cụ thể, Hội dồng phổ biến giáo dục Quận 6 phối hợp Công an Quận tổ chức 2 buổi tuyên truyền Luật hình sự năm 2017, Luật thi hành án hình sự cho người đang tạm giam, tạm giữ tại Nhà tạm giam Quận 6 cho 141 người; tổ chức tuyên truyền các chính sách về đạo tạo nghề, giới thiệu việc làm cho hơn 200 đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức trợ giúp pháp lý cho 180 người là đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật.         Song song với công tác truyền thông trực tiếp, Quận 6 đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật mới trên các nền tảng số thông qua các video clip, các infographic.

Công tác định giá tài sản trong tố tụng hình sự được Quận 6 tập trung thực hiện. Quận thường xuyên củng cố kiện toàn Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp quận. Hai năm qua, Hội đồng đã thực hiện hơn 400 vụ định giá trong tố tụng hình sự.

Tại buổi làm việc, Quận 6 cũng làm rõ một số nội dung liên quan đến việc xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; các mô hình hiệu quả, các khó khăn trong việc định giá tài sản trong tố tụng hình sự theo yêu cầu của đoàn giám sát HĐND TP.HCM.

           Phó trưởng ban Pháp chế, HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Đạt ghi nhận và biểu dương những kết quả hệ thống chính trị Quận 6 đạt được trong phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Đồng thời, đề nghị Quận 6 tập trung thực hiện Quyết định 1521 của Thủ tướng CP, ngày 6/10/2020, ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Rà soát, kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật theo Quyết định số 21 ngày 21/6/2021, của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật. Kiện toàn lực lượng báo cáo viên theo Thông tư 10 ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. Tổ chức thăm dò DLXH để đo lường kết quả, đồng thời xác định nhu cầu của từng đối tượng để có hình thức tuyên truyền phù hợp, trong đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và xã hội hóa về kinh phí cũng như nguồn nhân lực trong tham gia thực hiện. Công tác định giá tài sản trong tố tụng hình sự hết sức quan trọng, là cơ sở giúp cho các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Hình sự; do vậy cần thực hiện khách quan, thận trọng, kỹ lưỡng, đảm bảo các nguyên tắc theo quy định của pháp luật.

An Nguyên


Số lượt người xem: 7Bản in Quay lại
Xem theo ngày: