Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 4, Ngày 18/05/2022, 16:05

QUẬN 6 TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG “TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGAY TRONG NGÀY”

 

Ngày 09 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Quyết định số 205/KH-UBND về triển khai thực hiện Tháng hành động triển khai thực hiện Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày” trên địa bàn quận.  Trang Thông tin điện tử quận 6 đăng tải danh sách 09 thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết ngay trong ngày để tổ chức, cá nhân theo dõi và thuận tiện trong liên hệ công việc, cụ thể:

Người dân thao tác nộp và trả hồ sơ trên máy  máy ATM nhận trả hồ sơ tự động

+ Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh;

+ Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

+ Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn thông báo của hộ kinh doanh;

+ Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh;

+ Cấp bản sao trích lục hộ tịch;

+ Chứng thực bản sao, bản chính từ các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chứ có thẩm quyển của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên hết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.

+ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (thủ tục này cũng được áp dụng trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)

+ Chứng thực chữ ký người dịch là cộng tác viên của Phòng Tư pháp.

+ Chứng thực chữ ký đối với người không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp.

Địa điểm thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Quận 6 (Cổng số 2 của trụ sở HĐND –UBND quận, số 107 Cao Văn Lầu, Phường 1, Quận 6).

Thời gian triển khai thực hiện: từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022.

H.A


Số lượt người xem: 20Bản in Quay lại
Xem theo ngày: