Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cải cách hành chínhThứ 5, Ngày 30/09/2021, 15:25

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA UBND CẤP QUẬN

 

 

Ngày 17/9/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3353/QĐ-UBND phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND thành phố Thủ Đức và quận, huyện.

          Theo đó, Quy trình được phê duyệt kèm theo Quyết định là quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND thành phố Thủ Đức và quận, huyện. Các Quy trình này là cơ sở để xây dựng Quy trình điện tử, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị.

          Người dân có thể xem Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình nội bộ trên Cổng Thông tin điện tử của Văn phòng UBND Thành phố tại địa chỉ https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-bo-TTHC.aspx.

          Xem chi tiết Quy trình Cung cấp thông tin Quy hoạch xây dựng đính kèm Quyết định số 3353/QĐ-UBND của UBND thành phố TẠI ĐÂY./.

A.H

 


Số lượt người xem: 90Bản in Quay lại
Xem theo ngày: