Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 4, Ngày 15/09/2021, 22:10

QUẬN 6 CHỈ ĐẠO CÔNG KHAI CHI HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN BỊ TÁC ĐỘNG BỞI DỊCH CO VID – 19

 

Để thuận tiện cho người dân theo dõi việc chi hỗ trợ của chính quyền địa phương đối với các đối tượng bị ảnh hưởng do tác động của đại dịch Covid – 19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Nghị quyết số 09/NQ-HĐND, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Công văn số 3047/UBND-TCKH chỉ đạo các ngành, Ủy ban nhân dân 14 phường thực hiện việc công khai chi hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid -19, Trang Thông tin điện tử Quận 6 thông tin về thời gian, các hình thức công khai đến bạn đọc để tiện liên hệ khi cần thiết.

Đối với Ủy ban nhân dân 14 phường, thực hiện công khai theo Thông tư số 54/2006/TT-BTC ngày 19/6/2006 của Bộ Tài chính quy định đối với các nội dung chi hỗ trợ dân theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Nghị quyết số 09/NQ-HĐND. Trong đó lưu ý thời gian công khai ít nhất 30 ngày bằng các hình thức như niêm yết tại trụ sở UBND phường; thông báo bằng văn bản cho Đảng ủy, các tổ chức chính trị xã hội, khu phố, tổ dân phố của phường; công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của phường; công khai tại các cuộc họp của khu phố, tổ dân phố.

Đối với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; Phòng Giáo dục và đào tạo quận 6, đây là các đơn vị trực tiếp chi hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn quận theo quy chế phối hợp được quy định tại Quyết định 789/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của UBND quận 6. Thời gian công khai ít nhất 30 ngày bằng cách niêm yết taijtruj sở UBND quận, đăng tải trên Trang Thông tin điện tử quận 6 (tại địa chỉ www.quan6.hochiminhcity.vn./.). Riêng Phòng Giao dục và Đào tạo sẽ thực hiện công khai niêm yết tại các đơn vị trường học có các cá nhân được chi hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Nghị quyết số 09/NQ-HĐND.

Về nội dung công khai, Ban biên tập sẽ kịp thời cập nhật thường xuyên để bạn đọc theo dõi.

Xem chi tiết Công văn số 3047/UBND-TCKH của UBND quận 6 TẠI ĐÂY./.

BBT


Số lượt người xem: 70Bản in Quay lại
Xem theo ngày: